Business

F&M biedt een brede expertise op het gebied van de advisering, onderhandelingstrajecten, contractsvorming en procederen over al die kwesties waar een onderneming mee te maken kan krijgen. F&M begeleidt ook bij het oprichten van nieuwe ondernemingen, samenwerkingsverbanden en bedrijfsovernames.

Verder heeft F&M ruime ervaring op de terreinen van (bestuurders-)aansprakelijkheden, arbeidsrechtelijke kwesties, het opstellen van algemene voorwaarden, franchise- of agentuurovereenkomsten.

Bij het zaken doen kunnen tal van discussies over contracten ontstaan. Ondernemingen, ondernemers en relaties kunnen voor zowel advisering als het voeren van een juridische procedure of mediation bij F&M rekenen op kennis van zaken.

Voor verdere informatie op het gebied van het brede ondernemingsrecht kunt u contact opnemen met

mr. Danny Hooreman

Voor verdere informatie op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, het arbeidsrecht en mediation kunt u contact opnemen met

mr. Judith Mahn