Mediation

Conflicten zijn er om opgelost te worden.

Professioneel, effectief en het liefst zo efficiënt mogelijk, zowel ten aanzien van tijd als kosten. Een gang naar de rechter lijkt vaak de enige route om een verschil van mening te beslechten, maar gelukkig zijn er meer mogelijkheden.

Mediation is een manier om conflicten op te lossen zonder tussenkomst van de rechter. Heeft u er belang bij de oplossing van het conflict zelf in handen te houden, het geschil in volle omvang op te lossen, de kosten te beperken en hecht u waarde aan de relatie met de ‘andere partij’? Dan vormt mediation het instrument om uw doel te bereiken.

In de vertrouwelijke setting van de mediation gaan partijen onder leiding van de legal mediator met elkaar in gesprek over het conflict of verschil van inzicht waar men tegenaan kijkt. Doel van de mediation is dat partijen zelf een adequate oplossing bedenken en dat dit vastgelegd wordt in een overeenkomst. In geval van een succesvolle mediation blijven lange en vaak ook kostbare procedures met een ongewisse uitkomst u bespaard.

Als deskundige op het gebied van zakelijke conflicten en met een ruime juridische (proces-)ervaring op het gebied van ondernemingsrecht, het algemene verbintenissen/contractenrecht, het arbeidsrecht en het aansprakelijkheidsrecht biedt F&M de mogelijkheid van legal business mediation aan. F&M richt zich op de oplossing van zakelijke geschillen. Conflicten waarbij u als onderneming, als ondernemer, als werknemer of als relatie bent betrokken verdienen namelijk de juiste aandacht.
Conflicten zijn er om opgelost te worden. Dan kunt u weer aan het werk.

Voor meer informatie en contact kunt u zich wenden tot

mr. Judith Mahn

legal mediator
advocaat-partner