Business

Elk juridisch aspect waar een onderneming mee te maken kan krijgen, is voor ons een open boek. Onderhandelingstrajecten, contractvorming, procederen en adviseren zijn voor ons dagelijkse kost. De specialist op dit vlak binnen F&M advocaten is mr. Danny Hooreman. Hij begeleidt bij het oprichten van een nieuwe onderneming, structureert samenwerkingsverbanden en adviseert bij bedrijfsovernames. F&M heeft bovendien ruime ervaring op het terrein van (bestuurs)aansprakelijkheid, arbeidsrechtelijke zaken, franchise- en agentuurovereenkomsten en in het opstellen van algemene voorwaarden. Wat het juridische probleem ook is, wij kunnen luisteren, adviseren en/of procederen. Neem voor meer informatie over aansprakelijkheid en arbeidsrecht contact op met F&M.

Voor verdere informatie op het gebied van het brede ondernemingsrecht kunt u contact opnemen met mr. Danny Hooreman

Voor verdere informatie op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en arbeidsrecht kunt u contact opnemen met mr. Judith Mahn

Voor meer informatie over civiel rechtelijke zaken in de breedste zin van het woord kunt u contact opnemen met mr. Niels Bakker