F&M verleent u hierbij toegang tot haar website www.thelawyers.nl. F&M publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen. F&M behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen en/of toe te voegen, zonder daartoe aan u mededeling te hoeven doen. F&M spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en inspanning is het mogelijk dat op de website gepubliceerde inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op deze website aangeboden materialen en inhoud worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en inhoud liggen bij F&M.

Print