Business

Elk juridisch aspect waar een onderneming mee te maken kan krijgen, is voor ons een open boek. Onderhandelingstrajecten, contractvorming, procederen en adviseren zijn voor ons dagelijkse kost. F&M heeft bovendien ruime ervaring op het terrein van (bestuurs)aansprakelijkheid, arbeidsrechtelijke zaken, franchise- en agentuurovereenkomsten en in het opstellen van algemene voorwaarden. Wat het juridische probleem ook is, wij kunnen luisteren, adviseren en/of procederen. Neem voor meer informatie over aansprakelijkheid en arbeidsrecht contact op met F&M.

Voor verdere informatie op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en arbeidsrecht kunt u contact opnemen met mr. Judith Mahn

Voor meer informatie over civiel rechtelijke zaken in de breedste zin van het woord kunt u contact opnemen met mr. Niels Bakker