nl|en|

Klachten- en geschillenregeling

Friedberg & Mahn advocaten kent een interne klachtenregeling en neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de dienstverlening zullen worden beslist volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage, met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een bindend advies kan worden gekozen. De Geschillencommissie is bevoegd om te oordelen over geschillen tot een bedrag van maximaal € 10.000,00.

Het interne klachtenreglement treft u hierbij aan.

Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op de site www.degeschillencommissie.nl