(Non-) concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst

Geplaatst op 8 april 2015 in arbeidsrecht

1221951_27660008

Sinds 1 januari 2015 is het wettelijk gezien nog slechts in zeer beperkte gevallen mogelijk om in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een (non)concurrentiebeding overeen te komen. Feitelijk is dit alleen nog maar mogelijk als u als werkgever zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft die het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd rechtvaardigen.

De vraag is dan natuurlijk, wanneer is er sprake van dergelijke zwaarwegende belangen en wat moet u als werkgever vastleggen om aan deze (verzwaarde) motiveringsplicht te voldoen?

De (verzwaarde) motivering moet in de arbeidsovereenkomst zelf worden opgenomen. Aan die motivering worden zware eisen gesteld. Bedenk dat ook een relatiebeding een (non-) concurrentiebeding kan zijn en dat ook een dergelijk beding aan dezelfde motiveringseis dient te voldoen.

Óf  u als werkgever voldoende belang heeft bij het opnemen van een concurrentiebeding zal afhangen van de specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer gedurende zijn dienstverband  zal opdoen en van uw belang als werkgever  om die kennis of bedrijfsinformatie te beschermen. De functie van de betreffende werknemer, de specifieke werkzaamheden van de betreffende werknemer, de aard van uw onderneming en de marktomstandigheden van uw onderneming spelen hierbij een rol. Een standaardmotivatie, te hanteren in alle door u als werkgever te sluiten arbeidsovereenkomsten, is niet mogelijk.

Drie tips voor de motivering

Bij het opstellen van de motivering kunt u denken aan de volgende punten:

  1. Omschrijf de belangen van uw onderneming: worden er door uw onderneming bijzondere producten of diensten op de markt gebracht, ontwikkeld dan wel aangeboden? Wat is de (bijzondere) positie van uw onderneming binnen de markt waarin uw onderneming zich begeeft?
  2. Omschrijf (uitgebreid) de functie van de werknemer;
  3. Omschrijf de strategische, specifieke en/of bijzondere (markt)kennis die de werknemer zal (kunnen) opdoen bij het vervullen van zijn functie, waarbij u bijvoorbeeld kunt denken aan een specifieke, door uw onderneming ontwikkelde werkwijze die de werknemer zich tijdens het dienstverband eigen zal maken. Een volgend niet onbelangrijk aandachtspunt hierbij is, kan de werknemer aan de hand van het door uw onderneming opgebouwde netwerk een relatie opbouwen met uw klanten en relaties die waardevol voor uw concurrenten?

Bij het opstellen van deze motivering dient steeds de nadruk te worden gelegd op de kennis en/of vaardigheden die de werknemer zonder het dienstverband bij uw onderneming niet zou hebben verkregen.

Niet dan wel onvoldoende gemotiveerd?

Wat nu als u als werkgever nalaat om het in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opgenomen concurrentiebeding te motiveren?

De wet is op dit punt zeer duidelijk, een dergelijk ongemotiveerd concurrentiebeding is nietig en dus ongeldig. U kunt zich er dan jegens uw werknemer niet op beroepen.

Een rechter kan ook (achteraf) oordelen dat het wel gemotiveerde beding onvoldoende gemotiveerd is. Is de motivering onvoldoende, dan kan de rechter het concurrentiebeding vernietigen. Ook in een dergelijk geval kunt als werkgever uw werknemer niet aan dit (vernietigde) con concurrentiebeding houden.

Tijdstip inwerkingtreding

Het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe regels voor het concurrentiebeding was 1 juli 2014, maar is gewijzigd in 1 januari 2015. De nieuwe regels voor het concurrentiebeding gaan gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na  1 januari 2015 worden gesloten. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die vóór 1 januari 2015 zijn gesloten blijven de huidige regels gelden. Ook wanneer de arbeidsovereenkomst pas ingaat op of na 1 januari 2015.

Met andere woorden: voor een arbeidsovereenkomst die op 31 december 2014 of eerder wordt gesloten gelden nog de huidige regels voor het concurrentiebeding. Ongeacht of de arbeidsovereenkomst nog in 2014 aanvangt of pas op 1 januari 2015 of later dan 1 januari 2015 aanvangt. Voor een arbeidsovereenkomst die op 1 januari 2015 of later wordt gesloten, gelden de nieuwe regels voor het concurrentiebeding.

Nader advies?

Het is aan dan ook te bevelen om het concurrentiebeding in tijdelijke contracten (die worden gesloten na 1 januari 2015) altijd, en wel op juiste wijze, te motiveren.

Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Mocht u hierover vrijblijvend advies willen ontvangen, neemt u dan contact op met Danny Hooreman (hooreman@thelawyers.nl) of Judith Mahn (mahn@thelawyers.nl) van ons kantoor.